Disclaimer


Algemeen

MotionMount Film (Kamer van Koophandel: 34180834), hierna te noemen MotionMount Film, verleent u hierbij toegang tot https://www.motionmount.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen, video’s en andere materialen.


MotionMount Film behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


De informatie op https://www.motionmount.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van MotionMount Film.


Beperkte aansprakelijkheid

MotionMount Film spant zich in om de inhoud van https://www.motionmount.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.


De op https://www.motionmount.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MotionMount Film.


In het bijzonder zijn alle prijzen op https://www.motionmount.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.


Voor op https://www.motionmount.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan MotionMount Film nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MotionMount Film of bij de respectievelijke eigenaar en zijn met toestemming geplaatst.


Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MotionMount Film, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.